พวงหรีด สื่อแทนความอาลัยรัก

พวงหรีดเป็นสิ่งประดับตกแต่งที่นิยมใช้ในงานศพ เพื่อแสดงความอาลัยรักและความเคารพต่อผู้ล่วงลับ โดยทั่วไปมักทำจากดอกไม้สด แต่ในปัจจุบันก็มีพวงหรีดที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ พัดลม ต้นไม้ ฯลฯ

ประวัติความเป็นมาของพวงหรีด

พวงหรีดมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเชื่อว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากชาวกรีกและโรมัน ซึ่งนิยมนำดอกไม้สดมาประดับตกแต่งศพของผู้ที่ล่วงลับ เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึง

ต่อมาในยุคกลาง ชาวคริสต์ได้นำประเพณีนี้เข้ามาใช้ในพิธีศพ โดยเชื่อว่าดอกไม้สดเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและความหวัง จึงนำมาประดับตกแต่งศพเพื่อสื่อถึงความหวังว่าผู้ล่วงลับจะไปสู่สุคติ

ความหมายของพวงหรีด

พวงหรีดมีความหมายแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยทั่วไปแล้วพวงหรีดดอกไม้สดมักสื่อถึงความรัก ความเศร้าโศก ความเคารพ และระลึกถึง

นอกจากนี้ ดอกไม้แต่ละชนิดยังสื่อถึงความหมายที่แตกต่างกันไป เช่น ดอกกุหลาบสื่อถึงความรัก ดอกลิลลี่สื่อถึงความบริสุทธิ์ ดอกเบญจมาศสื่อถึงความเสียใจ เป็นต้น

ประเภทของพวงหรีด

พวงหรีดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

นอกจากนี้ ยังมีพวงหรีดประเภทอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น

การเลือกซื้อพวงหรีด

การเลือกซื้อพวงหรีดควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

การส่งมอบพวงหรีด

ควรส่งมอบพวงหรีดให้ถึงงานศพก่อนเริ่มพิธี เพื่อให้เจ้าภาพได้ประดับตกแต่งสถานที่

เมื่อส่งมอบพวงหรีด ควรกล่าวคำแสดงความอาลัยรักต่อผู้ล่วงลับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ

พวงหรีดเป็นสื่อแทนความอาลัยรักและความเคารพต่อผู้ล่วงลับ การเลือกซื้อพวงหรีดที่เหมาะสมและส่งมอบให้ถึงงานศพอย่างถูกต้อง จะช่วยแสดงความกตัญญูและระลึกถึงผู้ล่วงลับได้อย่างดี

พวงหรีดออนไลน์.com พวงหรีดพัดลม พวงหรีดดอกไม้สด บริการอย่างพิถีพิถัน สวยงาม ส่งไว ใกล้วัด ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

| สั่งพวงหรีด | พวงหรีดดอกไม้สด | พวงหรีดพัดลม | พวงหรีดพัดลม 16 นิ้ว | พวงหรีดพัดลม 18 นิ้ว | พวงมาลา |
Copyright © พวงหรีดออนไลน์